Спестете от разходите за реклама!

Получетете точно това от което имате нужда.
При нас нещата са максимално опростени
1. Плащате за реклама в определен сайт / сайтове точно определена сума.
2. Плащате твърда сума за месец или за срок който уточним.
3. Възможно е допълнително предварително уточнение / договаряне за някой от сайтовете.
4. Не приемаме реклама на сайтове със забранено от закона съдържание, както и такива свързани с окултизъм.
Списък на сайтовете можете да видите тук: сайтове за реклама

Какво трябва да направите когато решите да рекламирате?
1. Да определите предмета на рекламата.
2. Да изясните и формулирате рекламните си цели.
3. Да определите целевите аудитории (към кои групи ще насочите рекламата си).
4. Да предадете добър външен израз на рекламата си.
5. Внимателно планиране на рекламната стратегия.
6. Определяне на рекламен бюджет.
7. Стартиране на рекламната кампания.
8. Последващ контрол на ефективността на рекламата.


Възможният допълнителен положителен ефект от рекламирането в сайтовете е по-доброто позициониране на Вашия сайт в търсещите машини / търсачки в интернет.